Kamer İnşaat  rekabetin olduğu günümüz iş dünyasında  şirketleri birbirinden ayıran    noktanın   kaliteye olan  bağlılık olduğunun bilincindedir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve beklentilerini karşılamak  öncelikli hedefimizdir. Projenin her aşamasında   yüksek  performans ve arzu edilen kaliteyi sağlayabilmek için  profesyonel Kamer çalışanları sürekli olarak müşterilerimizle  interaktif iletişimdedir.  Kamer İnşaat olarak müşteri memnuniyetini saha içinde  ve dışında yaptığımız görüşmelerle düzenli olarak ölçmekte ve  sürekli iyileştirme anlayışı ile servis kalitesini sistemli bir şekilde  geliştirmekteyiz.

Kamer İnşaat olarak  seçkin yeteneklere ve vasıflara sahip çalışanlarımızın yarattığı  takım ruhu ile hedeflenen amaçlara  başarı ile ulaşmaktayız. Çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve amaçlarına ulaşmada ihtiyaç duydukları motivasyonu sağlamak için gerekli eğitim desteğini sağlıyoruz.
Başarılamızda en büyük paya sahip çalışanlarımızın en değerli kaynağımız olduğunu biliyor ve onlara yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz.

Kamer İnşaat  faaliyet gösterdiği  sektörlerde   rekabet avantajı koruyabilmek  için  hem bireysel hem de kurumsal seviyede sürekli gelişimi sağlamanın önemli bir faktör olduğunun bilincindedir..
Kamer İnşaat şemsiyesi altında kurulan Araştırma ve Geliştirme birimimiz ile teknolojideki gelişmeler yakından takip edilerek  şirketin ilgi alanlarına yönelik yenilikler getirme çabasındadır.
Kamer İnşaat’ta kurumun ve bireylerin performansı bir bütün olarak iç denetlemelerle düzenli olarak izlenmektedir. Bu da yürütme kodlarımızın tüm zamanlarda uygun bir şekilde uygulanmasını sağlamaktadır. Uygulamanın verimliliğini korumak ve iyileştirmek için prosedür ve performans kriterleri yönetim tarafından sık aralıklarla değerlendirilmektedir ve tüm operasyonlarımızın her aşamasında çıta her gün daha da yükselmektedir.Kamer İnşaat çalışanlarına yatırım yapmaktadır. Sadece en seçkin yeteneklere ve vasıflara sahip insanları seçmekle kalmayıp aynı zamanda bu yüksek kalibredeki kişileri tüm operasyonlarında verimliliği arttırabilmek için sürekli eğitime tabi tutmaktadır.
Kamer İnşaat sürekli gelişim için çalışanlarının, müşterilerinin ve üçüncü şahısların geri beslemelerini ve önerilerini her zaman kullanmaktadır.

Kamer İnşaat, kendi işi dahilinde çevre meseleleri ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili düzenlemelere katiyetle riayet etmekte, iş etiğine kesinlikle uymakta olup çevre kirliliği ve iş kazaları hususunda azami dikkati göstermekte ve uygun atık yönetimi, geri dönüşüm ve tekrar kullanım uygulamaları konusunda da çalışanlarını motive etmekte ve cesaretlendirmektedir.